Aale, am Euter säugend

Günter Grass

Aale, am Euter säugend
Aale, am Euter säugend
Bleistift
41,6 x 29,5 cm