Anton

Günter Grass

Anton
Anton
1960
Kohle
62,5 x 44,2 cm